Inschrijven

 

Je kunt je weer inschrijven! Voor-inschrijven is mogelijk tot 8 juni 23.00 uur. Lees onderstaande informatie en de algemene voorwaarden goed door en klik dan op de knop om je in te schrijven.

 

Kosten per afstand

- 1 km jeugdloop: € 3,00 voor-inschrijving | € 3,00 na-inschrijving

- 5 km: € 9,00 voor-inschrijving | € 13,50 na-inschrijving

- 10 km: € 10,00 voor-inschrijving | € 15,00 na-inschrijving

Betaling vindt plaats via IDEAL. Na voorinschrijven vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats als de loop onverhoopt niet mocht doorgaan of indien je later besluit, om welke reden dan ook, niet deel te nemen aan de Keppelrun.

 

Wat je krijgt

- unieke herinneringsmedaille 11e Keppelrun 2018

- startnummer en tag* voor tijdregistratie

- kortingsvoucher t.w.v. €15,- van Run2Day

- cadeauvoucher voor een ontspannen Dagje Wellness t.w.v. € 33,50

- finishfoto + certificaat

- video van jouw eigen finish

 

* De tag voor tijdsregistratie moet direct na de finish worden ingeleverd. Bij niet inleveren wordt € 7,50 in rekening gebracht.

 

Algemene voorwaarden

 

• Deelnemers aan de looponderdelen van de Keppelrun verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden.

 

• Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie. De deelnemer wordt erop gewezen dat persoonlijke bezittingen en de accommodaties niet worden bewaakt.

 

• Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

 

• Deelnemer mag aan de Keppelrun deelnemen indien hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en het inschrijfgeld volledig heeft voldaan.

 

• Inschrijving voor de wedstrijden is persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.

 

• Annuleren van de inschrijving met restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

 

• De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

 

• Instructies van politie, wedstrijdleiding, EHBO, medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

 

• De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Vereniging ontheffing verleend is.

 

• Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze worden opgenomen in een uitslagenlijst.

 

• Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Keppelrun zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

 

 

 

webdesign Sandra Derksen

nieuwsbrief

De Keppelrun verstuurt enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief.
Wil je die ook ontvangen, meld je dan hier aan.

contact

info@keppelrun.nl