Voorwaarden Keppelrun

Voorwaarden deelname Keppelrun 2016

 

1. De deelnemers nemen deel voor eigen risico. De Vereniging Hessenrijders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie.

 

2. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

 

3. Instructies van politie, wedstrijdleiding, EHBO, medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

 

4. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Vereniging ontheffing verleend is.

 

5. Annuleren van de inschrijving met restitutie van het in schrijfgeld is mogelijk tot
en met 29 mei 2016. Er zal € 2,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.
Na deze datum vindt geen restitutie meer plaats.